top of page

Disclaimer

Disclaimer voor Bedrijfsadviesbureau Zuid

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via eric@bedrijfsadviesbureauzuid.nl.


Alle informatie op deze website - https://bedrijfsadviesbureauzuid.nl/ - wordt te goeder trouw en uitsluitend ter algemene informatie gepubliceerd. Bedrijfsadviesbureau Zuid geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Bedrijfsadviesbureau Zuid) vindt, is strikt voor eigen risico. Bedrijfsadviesbureau Zuid is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar dergelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven uitsluitend kwalitatief goede links aan te bieden naar nuttige en integere websites, hebben wij geen zeggenschap over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in voor alle inhoud op deze sites. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans hebben om een link die 'slecht' is geworden te verwijderen.

 

Als u onze website verlaat, kunnen andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden hebben waarop wij geen invloed hebben. Controleer het privacybeleid van deze sites en hun "Algemene Voorwaarden" voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Tenzij anders vermeld, bezit Bedrijfsadviesbureau Zuid en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Bedrijfsadviesbureau Zuid. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

U heeft hier toegang toe vanaf Bedrijfsadviesbureau Zuid voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in onze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Toestemming
Door onze website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Update
Indien wij dit document bijwerken, wijzigen of aanpassen, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden vermeld.

Maastricht, juni 2023

bottom of page