top of page

BEDRIJFSSCANS

Bedrijfsscan

Een goed gevulde orderportefeuille en voldoende materiaal in het systeem lijken de garantie te zijn voor een soepel lopend bedrijf, maar toch kunnen er leveringsproblemen ontstaan. Hoe kan dat?

Een van de mogelijke oorzaken is dat er spoedorders worden aangenomen en deze tussen geplande orders worden ingepland in het productieproces, wat het proces verstoort en vertragingen veroorzaakt. Een andere oorzaak kan zijn dat er miscommunicatie plaatsvindt tussen de verschillende afdelingen, zoals verkoop, logistiek en productie. Bijvoorbeeld wanneer de verkoopafdeling een te korte levertijd afspreekt met de klant zonder hierover eerst te overleggen met de productie- en logistieke afdeling, waardoor de afgesproken levertijd niet kan worden gehaald.

Bedrijfsadviesbureau Zuid kan helpen bij het zichtbaar maken van deze problemen en het aandragen van oplossingen door middel van een quick bedrijfsscan. Hierbij wordt uw bedrijf onder de loep genomen en worden er knel- en verbeterpunten in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van de scan kan er gericht actie worden ondernomen om de efficiëntie en kwaliteit van uw organisatie te verbeteren en leveringsproblemen te voorkomen. Wilt u een grondige analyse laten uitvoeren...

Stap 1 is de scan, stap 2 de analyse...

Een grondige bedrijfsscan gebeurt op basis van 1-op-1 gesprekken met minimaal 5 afdelingen binnen uw organisatie; denk aan inkoop, productie, logistiek, finance, verkoop etc. Wij zorgen ervoor dat we gesprekken voeren met uw key-medewerkers, zodat we verslag kunnen doen van de juiste resultaten met verbeterpunten. Indien nodig gaan we dieper in op de gevonden materie middels een gedegen diepte-analyse.

 

Wat altijd centraal staat in onze scans en analyses is 'de mens' binnen de organisatie. Daar ligt ook onze kracht, onze menselijke, open en empathische benadering wat resulteert in een gerichte manier van doorvragen en het in kaart brengen van de pijnpunten.

interviews Bedrijfsadviesbureau Zuid.png
analyse Bedrijfsadviesbureau Zuid
Resultaat analyse Bedrijfsadviesbureau Zuid
Interviews
Analyse
Resultaat
Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Zijn er binnen uw bedrijf problemen met verantwoordelijkheid nemen en vallen acties tussen wal en schip? Dan is het tijd om eens goed naar de processen en procedures te kijken. Wellicht zijn ze verouderd en niet meer up-to-date, waardoor afdelingen naar elkaar wijzen en er niets wordt opgelost, wat spanningen op de werkvloer kan veroorzaken.

Een goed ingerichte bedrijfsvoering is cruciaal voor bedrijven. Het is net als het bouwen van een huis: je legt geen fundering op los zand. Een huis heeft een stevige basis nodig waarop kan worden gebouwd, en dat geldt ook voor bedrijven. Ze hebben een goed functionerende organisatie nodig waarin iedereen weet wat er van hen wordt verwacht, en waarin bedrijfsprocessen en procedures op elkaar zijn afgestemd.

Bedrijfsadviesbureau Zuid kan hierbij helpen. Door in gesprek te gaan met medewerkers van elke afdeling, wordt er een beschrijving gemaakt van wat goed gaat en wat er kan worden verbeterd binnen en tussen afdelingen. Alle informatie wordt verzameld en samengevat in een overzicht. Vervolgens worden de huidige bedrijfsprocessen getoetst aan de nieuwe informatie en waar nodig aangepast.

Bedrijfsadviesbureau Zuid helpt u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Wilt u eens sparren? Neem vrijblijvend contact op.

bottom of page